ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:
Σχολές, Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εξέλιξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/2/20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:
Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας. Διαχείριση άγχους, Διαχείριση χρόνου
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εξέλιξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/4/20
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ:
Υποβοήθηση μαθητών για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
 
ΦΟΡΕΑΣ:
Φροντιστήρια ΕΞΕΛΙΞΗ σε συναργασία με τον κ. Στράτο Στρατηγάκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/7/20