ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:
Σχολές, Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση
ΗΜΕΡΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2/16
ΤΟΠΟΣ:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,
Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ:
Επαγγέλματα αιχμής & αγορά εργασίας. Διαχείριση άγχους, Διαχείριση χρόνου
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση
ΗΜΕΡΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4/16
ΤΟΠΟΣ:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,
Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Υποβοήθηση μαθητών για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου
 
ΦΟΡΕΑΣ:
Φροντιστήρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε συναργασία με την ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι, Εκπαιδευτικούς και κ. Στράτο Στρατηγάκη
ΗΜΕΡΑ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/16
ΤΟΠΟΣ:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,
Β. Γεωργίου 2-4 Μαρούσι