Με εξειδίκευση και οργανωμένη διδασκαλία, βοηθάμε τους μαθητές μας να πετύχουν το στόχο τους

  • Δημιουργούμε μικρά, ομοιογενή τμήματα, ώστε η συνεργασία των μαθητών με τον καθηγητή να είναι άμεση και πιο αποτελεσματική.
  • Διαμορφώνουμε ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και διαγωνισμάτων, που ανακοινώνεται πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου, ώστε οι μαθητές μας να οργανώνουν καλύτερα το χρόνο τους και η περίοδος των επαναλήψεων να ξεκινά νωρίς.
  • Προσφέρουμε σε όλους βιβλία των καθηγητών μας στα Μαθηματικά, στην Έκθεση και σε όλες τις Ειδικότητες, με θεωρία και υποδειγματικές ασκήσεις. Όλα τα βιβλία του φροντιστηρίου είναι αποκλειστικά και μόνο για μαθητές ΕΠΑΛ.
  • Δίνουμε έμφαση στην απόδοση των μαθητών στα γραπτά και στην τριβή τους με τη διαδικασία των εξετάσεων, γι΄αυτό πραγματοποιούμε τρίωρα διαγωνίσματα σε συνθήκες εξετάσεων, εκτός διδακτικής ώρας, αλλά και σύντομα επαναληπτικά διαγωνίσματα εντός της διδακτικής ώρας.
  • Παρακολουθούμε και αξιολογούμε συνεχώς κατά τη διάρκεια του χρόνου την πρόοδο κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά.
  • Οι μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εξετάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, σε κάθε 3ωρο διαγώνισμα του φροντιστηρίου.

Δημιουργούμε μια δυνατή ομάδα που συνεργάζεται και αλληλοϋποστηρίζεται

Ο κάθε μαθητής είναι για όλους όσους εργαζόμαστε στην Εξέλιξη μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με συγκεκριμένες ανάγκες και μοναδικούς στόχους. Η επιτυχία του καθενός περνά πρωτίστως από την κατανόηση και το ενδιαφέρον που του δείχνουμε εμείς, οι καθηγητές του. Γι΄αυτό βρισκόμαστε δίπλα του σε κάθε βήμα της προσπάθειάς του, συνεργαζόμαστε μαζί του στενά και είμαστε πάντα διαθέσιμοι.
Παράλληλα, διαμορφώνουμε το περιβάλλον ώστε μαθητές να αναπτύσσουν και μεταξύ τους δυνατές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας ομάδας που συνεργάζεται στενά και αλληλοϋποστηρίζεται

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας

Ο στόχος μας για κάθε μαθητή μας ξεπερνά την επιτυχία στις εξετάσεις. Στην Εξέλιξη, οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως μελλοντικά στελέχη της αγοράς εργασίας. Γι΄αυτό, έχουν την απαραίτητη βοήθεια και καθοδήγηση, ώστε όχι μόνο να επιτύχουν στις εξετάσεις, αλλά και να επιλέξουν τη σχολή που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους και έχει προοπτικές καθώς και να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.