Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου
Β’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2


Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ι
2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
2