Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ι
2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
2